You too can be a leftist activist!

Group for orgonetherapy by communism You too can be a leftist activist! 2nd part: Leftist conferences and summer schools Our series of useful articles about leftist movement in the former Yugoslavia continues with this text about lefitst conferences and summmer schools. You too can be a leftist activist! Let’s go to the conference! What’s a…

Magnus Klaue: Dosta je bilo deficita

Magnus Klaue Dosta je bilo deficita Poslednjih godina se u javnosti sve više priča o »inkluziji« osoba sa posebnim potrebama i njihovoj ravnopravnoj participaciji u društvu: ubuduće bi, dakle, i ove osobe trebale da daju svoj »doprinos« zajednici. U razvijanju planova za realizaciju »inkluzije« jedna od država koje prednjače je i Nemačka. Koja je, međutim,…

Andreas Blechschmidt: Ekstra legalna državna sila

Andreas Blechschmidt Ekstra legalna državna sila Nemački grad-pokrajina Hamburg predstavlja jednu od glavnih pozornica na kojima se dâ pratiti razvoj kako neoliberalnog urbanističkog policy-ja (u kojem je jedna od ključnih reči džentrifikacija), tako i novih, represivnijih modela upravljanja. Neoliberalna agenda »preduzetničkog grada« i represija u laboratorijskim uslovima se zbivaju pod vlašću jedne socijalističke gradske uprave,…

Izbori se za izbor (I)

Izbori se za izbor (I) Bili su tu sad neki izbori nedavno, ali jebeš to, koga briga. Pisati bilo šta o njima je besmisleno. Umesto toga, ovde sledi nešto drugo, a reč je o tekstovima o održanim izborima t.j. o izboru najboljih ideoloških trabunjanja (analiza, komentara, žalopojki itd.) a na temu izbora. Uputićemo čitaoca na…

Jörg Kronauer: Igra oligarha

Jörg Kronauer Igra oligarha Ukrajina se nalazi pred raspadom, politički i etnički pocepana iznutra i izložena različitim pritiscima spolja. Novi i stari predsednik, ova i ona vlada, jedne i druge opozicione grupe, etničke ili jezičke zajednice i razni drugi akteri. U takvim okolnostima državni aparati često su u proteklim mesecima menjali strane, donosili i povlačili…